Drukuj

Polecenie Zmiana użytkownika

Polecenie Zmiana użytkownika z menu Firma umożliwia zmianę użytkownika pracującego z danymi firmy. Może to być konieczne np. w celu wykonania operacji do których prowadzenia aktualny użytkownik nie ma uprawnień. Po wybraniu tego polecenia otworzy się dialog logowania.