Drukuj

Polecenie Po prawej stronie

Zaznaczenie tag tego polecenia powoduje wyświetlanie paska narzędziowego po prawej stronie okna. Polecenie steruje zarówno paskiem narzędziowym "bez firmy" jak i paskiem narzędziowym po wybraniu firmy. Przełączenie następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na innym poleceniu z grupy.