Drukuj

Menu Pomoc

Menu Pomoc zawiera polecenia sterujące dostępem do pomocy oraz informacji o module. Znajdują się w nim następujące polecenia:

Spis treści

Aktualności

Podręcznik użytkownika

Dokumentacja

Umowa licencyjna

Zgłoszenie problemu

O programie