Drukuj

Polecenie Po lewej stronie

Zaznaczenie tag tego polecenia powoduje wyświetlanie paska narzędziowego po lewej stronie okna. Polecenie steruje zarówno paskiem narzędziowym "bez firmy" jak i paskiem narzędziowym po wybraniu firmy. Przełączenie następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na innym poleceniu z grupy.