Drukuj

Polecenie Na górze okna

Zaznaczenie tag tego polecenia powoduje wyświetlanie paska narzędziowego na górze okna, pod paskiem menu. Polecenie steruje zarówno paskiem narzędziowym "bez firmy" jak i paskiem narzędziowym po wybraniu firmy. Przełączenie następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na innym poleceniu z grupy.