Drukuj

Polecenie Pasek narzędziowy

Polecenie Pasek narzędziowy z menu Okno powoduje rozwinięcie menu kaskadowego z listą poleceń pozycjonujących położenie paska narzędziowego. Znacznik tag przy nazwie polecenia oznacza aktualne rozmieszczenie paska narzędziowego. Można uaktywnić inne polecenie z tej listy, po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na poleceniu. Lista zawiera następujące pozycje:

Na górze okna

Po lewej stronie

Po prawej stronie

Brak