Drukuj

Umowy LWD - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Stan na dzień:

W tym polu należy wprowadzić datę, dla której będzie wykonane zestawienie. Podpowiadana jest bieżąca data operacji w programie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Dla leasingu rozbij koszty na kapitał i odsetki

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje rozdzielenie kwot rat na kapitał i odsetki dla umów leasingowych.

 

Pokaż kwoty VAT

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kwota VAT związana z ratą będzie prezentowana jako oddzielna pozycja.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.