Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Środki dotowane i refundowane - graficzny

Drukuj

Środki dotowane i refundowane - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych objętych dotacjami lub refundacją.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Środki dotowane i refundowane, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.