Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Przewidywany plan amortyzacji dla roku - Excel

Drukuj

Przewidywany plan amortyzacji dla roku - Excel

Przeznaczenie

Tworzy dla środka trwałego lub grupy środków zestawienie, zawierające informacje o planowanej amortyzacji w wybranym roku, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Przewidywany plan amortyzacji Excel, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w otwartym arkuszu programu Excel.