Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Koszty eksploatacji środków trwałych - graficzny

Drukuj

Koszty eksploatacji środków trwałych - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kosztów eksploatacji przypisanych do poszczególnych środków trwałych firmy zaewidencjonowanych w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Koszty eksploatacji środków, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.