Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Okno Inwentaryzacji środków trwałych > Inwentaryzacja - rozliczenie - Excel

Drukuj

Inwentaryzacja - rozliczenie - Excel

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie różnic pomiędzy ewidencją, a rzeczywistym stanem środków trwałych stwierdzonym w czasie inwentaryzacji, a następnie otwiera arkusz programu Excel i umieszcza w nim wyniki raportu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja - zestawienie różnic - Excel, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w otwartym arkuszu programu Excel.