Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Odpisy podatkowe z podziałem KUP/NKUP - graficzny

Drukuj

Odpisy podatkowe z podziałem KUP/NKUP - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kwot odpisów amortyzacyjnych z podziałem na zaliczane i niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Odpisy podatkowe, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.