Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Parametry księgowania - graficzny

Drukuj

Parametry księgowania - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie parametrów księgowania (kont), przypisanych do każdego ze środków, na podstawie zastosowanych ustawień w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Parametry księgowania, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.