Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Dane dla deklaracji VAT-7 - graficzny

Drukuj

Dane dla deklaracji VAT-7 - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kwot potrzebnych do wypełnienia deklaracji podatku VAT w wybranym okresie. Możliwe jest również, po wybraniu odpowiedniej opcji, zaprezentowanie rocznych kwot korekt VAT, dla wybranego okresu rozliczeniowego.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Dane dla deklaracji VAT-7 - parametry raportu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.