Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Środki w ujęciu ilościowo-wartościowym

Drukuj

Środki w ujęciu ilościowo-wartościowym

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych w ujęciu ilościowo-wartościowym na wybrany dzień.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Środki w ujęciu ilościowo-wartościowym, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.