Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Zmiany VAT w roku - graficzny

Drukuj

Zmiany VAT w roku - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zmian kwot VAT dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zmiany VAT w roku - parametry raportu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.