Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Kwoty VAT - graficzny

Drukuj

Kwoty VAT - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie kwot VAT dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Kwoty VAT - parametry raportu, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.