Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Porównanie kont środka i szablonu księgowań

Drukuj

Porównanie kont środka i szablonu księgowań

Przeznaczenie

Sprawdza zgodność kont środka z kontami szablonu. Może również wykonać przypisanie do środka kont z szablonu.

Porównanie dotyczy aktualnie przypisanych kont, bez uwzględniania historii.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Porównanie kont środka i szablonu księgowań, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.

Porównanie nie zostanie przeprowadzone, jeżeli w szablonie zamiast numeru konta z listy zostanie wybrana pozycja <-konto środka-> lub gdy zastosowane jest konto złożone.