Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Środki sprzedane i zlikwidowane - graficzny

Drukuj

Środki sprzedane i zlikwidowane - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych sprzedanych i zliwidowanych w wybranym okresie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Środki sprzedane i zlikwidowane, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.