Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Zestawienie środków trwałych - graficzny

Drukuj

Zestawienie środków trwałych - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dla środka trwałego lub grupy środków zestawienie, zawierające podstawowe informacje o środkach trwałych i przebiegu procesu ich amortyzacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Zestawienie środków trwałych, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.