Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Wartość początkowa środków - graficzny

Drukuj

Wartość początkowa środków - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy tabelę zawierającą listę środków trwałych z opisem ich wartości początkowej oraz datami i dokumentami zakupu.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Wartość początkowa środków, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.