Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Przyjęcie środka - graficzny

Drukuj

Przyjęcie środka - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy dokument w formie, która może stanowić dowód potwierdzający przyjęcie środka trwałego do użytkowania.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Nie wymaga podawania parametrów wykonania. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.