Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Panel Arkusz > Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny

Drukuj

Przewidywany przebieg amortyzacji - graficzny

Przeznaczenie

Tylko dla niezatwierdzonych środków trwałych.

Tworzy prognozę przewidywanego przebiegu amortyzacji środka trwałego, dla określonych w jego opisie parametrów.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w panelu Arkusz okna opisu środka trwałego dla niezatwierdzonych środków.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Przewidywany przebieg amortyzacji środka, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.