Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Przemieszczenia z oddzieloną zmianą - graficzny

Drukuj

Przemieszczenia z oddzieloną zmianą - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące zwiększenia (przychody) i zminiejszenia (rozchody) wartości początkowej oraz aktualizacje wartości środków trwałych w wybranym okresie, z możliwym grupowaniem według wskazanej w ustawieniach metody i z wyróżnioną kolumną zmian wartości w roku.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Przemieszczenie środków trwałych, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.