Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Raport do Excela

Drukuj

Raport do Excela

Przeznaczenie

Umożliwia budowanie własnych raportów z zastawu danych i przesyłanie ich do arkusza programu Excel.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_exc w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Raporty do Excela, stanowiące centrum zarządzania raportami utworzonymi przez użytkownika.