Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Amortyzacja środków - tekstowy

Drukuj

Amortyzacja środków - tekstowy

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zaplanowanego przebiegu dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Amortyzacja środków, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.