Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Okno Lista umorzeń > Lista umorzeń - graficzny

Drukuj

Lista umorzeń - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie zawierające wartości umorzeń z okna Lista umorzeń, przed ich zapisaniem do bazy danych. Możliwe jest wydrukowanie, analiza i ewentualna modyfikacja przeprowadzonych umorzeń.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Lista umorzeń.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Lista umorzeń, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.