Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > KS Karta środka trwałego - tekstowy

Drukuj

KS Karta środka trwałego - tekstowy

Przeznaczenie

Tworzy tabelę zawierającą podstawowe informacje opisujące przebieg procesu użytkowania środka trwałego zewidencjonowanego w programie.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Karta środka trwałego, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.