Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Inwentaryzacja środków - graficzny

Drukuj

Inwentaryzacja środków - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie środków trwałych firmy zaewidencjonowanych w programie, w formie tabeli ułatwiającej przeprowadzenie ich inwentaryzacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja środków, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.