Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Okno Inwentaryzacji środków trwałych > Inwentaryzacja - rozliczenie - graficzny

Drukuj

Inwentaryzacja - rozliczenie - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie różnic pomiędzy ewidencją, a rzeczywistym stanem środków trwałych stwierdzonym w czasie inwentaryzacji.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja - zestawienie różnic, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.