Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Okno Inwentaryzacji środków trwałych > Inwentaryzacja - arkusz spisu - graficzny

Drukuj

Inwentaryzacja - arkusz spisu - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę środków trwałych, dla których będzie przeprowadzany spis z natury. Lista stanowi podstawę pracy komisji dokonującej spisu z natury środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Inwentaryzacja środków trwałych.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Inwentaryzacja - arkusz spisu z natury, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.