Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Historia środka - graficzny

Drukuj

Historia środka - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie wszystkich operacji zaewidencjonowanych w programie dla wybranego środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Historia środka, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.