Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Etykiety środków trwałych - graficzny

Drukuj

Etykiety środków trwałych - graficzny

Przeznaczenie

Drukuje etykiety z kodami kreskowymi, bądź numerami ewidencyjnymi środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Etykiety środków trwałych, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.