Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH) - graficzny

Drukuj

Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH) - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy listę zaewidencjonowanych w programie środków trwałych, zawierającą informacje wymagane zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. Przeznaczony jest dla prowadzących Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów lub Księgi Handlowe.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Ewidencja środków trwałych (KPiR i KH), gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.