Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Umorzenie środków - tekstowy

Drukuj

Umorzenie środków - tekstowy

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące szczegółowo (miesiącami) przebieg wykonanej amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Umorzenie środków, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.