Raporty Symfonia ERP Środki Trwałe > Okno Środki trwałe > Amortyzacja bilansowa i podatkowa - graficzny

Drukuj

Amortyzacja bilansowa i podatkowa - graficzny

Przeznaczenie

Tworzy zestawienie dokumentujące przebieg amortyzacji środka trwałego lub grupy środków trwałych.

 

Miejsce wywołania

Z okna Raporty otwartego przyciskiem polecenia b_st_drk w oknie Środki trwałe.

 

Parametry wykonania

Po uruchomieniu pojawia się okno dialogu Amortyzacja bilansowa i podatkowa, gdzie należy określić parametry wykonania raportu. Wyniki pojawią się w oknie Widok wydruku.