Drukuj

Polecenie Eksport danych do pliku xml

Polecenie Eksport danych do pliku xml z menu Firma umożliwia zapisanie danych ze wskazanej kartoteki do pliku tekstowego w formacie XML. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie okna dialogu Eksport do pliku xml, w którym można zdefiniować parametry eksportu.