Drukuj

Polecenie Import danych z pliku xml

Polecenie Import danych z pliku xml z menu Firma umożliwia zapisanie do wskazanej kartoteki danych z pliku tekstowego w formacie XML. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie dialogu Import danych z pliku xml, w którym można zdefiniować parametry importu.