Drukuj

Dialog Indywidualny plan amotyzacji

W tym dialogu możliwe jest wprowadzenie harmonogramu umorzeń dla środka trwałego objętego indywidualnym planem amortyzacji.

W nagłówku dialogu widoczny jest rok, dla którego wprowadzany jest plan amortyzacji.

 

Środek

W tym polu widoczna jest nazwa środka, dla którego wprowadzany jest indywidualny plan amortyzacji.

 

b_ipla_kopia

Ten przycisk powoduje wpisanie dla kolejnych miesięcy roku kwoty z zaznaczonego miesiąca.

 

b_ipla_poprz

Ten przycisk powoduje wpisanie dla kolejnych miesięcy roku kwot z planu amortyzacji na poprzedni rok.

Tabela poniżej zawiera kolumnę Miesiąc, w której kolejnych wierszach wyświetlone są miesiące, dla których należy wprowadzić kwoty umorzeń. W zależności od tego, czy dla środka oddzielona jest amortyzacja podatkowa, wyświetlone są kolumny Kwota bil. i ewentualnie Kwota pod.. Dla kolejnych miesięcy należy wprowadzić odpowiednie kwoty, zgodnie z przyjętym harmonogramem umarzania środka.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wyznaczenie indywidualnej amortyzacji planowanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie okna bez wprowadzania kwot umorzeń.