Drukuj

Dialog Korekta planu amortyzacji

W tym dialogu możliwe jest ustalenie warunków przeprowadzenia korekty kwoty planowanego umorzenia wartości środka trwałego.

Jeżeli środek trwały ma oddzielną amortyzację podatkową, to pola kwot są podzielone na dwie części: pola białe amortyzacja bilansowa i pola szare amortyzacja podatkowa.

 

Skoryguj plan amortyzacji

Z grupy opcji należy wybrać, dla których środków będzie wykonana korekta. Dostępne są następujące możliwości:

Tylko dla bieżącego środka – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla podświetlonego na liście środka trwałego.

Dla wszystkich zaznaczonych środków – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona tylko dla grupy podświetlonych na liście środków trwałych.

Dla wszystkich środków z bieżącej listy – oznacza, że operacja będzie przeprowadzona dla wszystkich środków trwałych widocznych na liście.

 

Kwota po korekcie

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym nową kwotę, planowanego umorzenia dla środka w wybranym miesiącu.

 

Korekta o kwotę

Wybierając tę opcję, należy określić w związanym z nią polu tekstowym kwotę, o jaką powinno być skorygowane dla środka planowane umorzenie w wybranym miesiącu.

 

Skoryguj następne miesiące do końca roku

Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uruchomienie procesu wyliczania skorygowanych kwot umorzeń, dla następnych miesięcy do końca roku i wyświetlenie tabelki z tymi wyliczeniami. W tabelce widoczne są dla kolejnych miesięcy roku poczynając od wybranego, planowane kwoty umorzeń.

 

Komentarz

Można tu wpisać własny komentarz o przyczynach korekty.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie korekty amortyzacji planowanej dla wybranego środka trwałego.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie dialogu bez wykonywania korekty.