Drukuj

Okno Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia – Kategorie

Tę postać przybiera prawa część okna Amortyzacja planowana i miesięczne umorzenia po wybraniu w jego dolnej części zakładki lis_katg.

W tym oknie pozycje środki trwałe wyświetlone są w kategoriach - spełniających trwale zdefiniowane w module warunki. Po wybraniu na liście w lewej części okna odpowiedniej kategorii, w prawej części okna zostaną wyświetlone należące do niej pozycje. W przypadku kategorii otwartych może to powodować konieczność wybrania dodatkowej właściwości.