Drukuj

Okno Raporty

W tym oknie możliwe jest uruchomienie procesu wykonywania raportu.

Lista dostępnych raportów jest widoczna na panelu po lewej stronie okna. W zależności od wybranego panelu może mieć formę:

Listy raportów – dla panelu Raporty

Drzewka katalogów – dla panelu Katalogi

 

W celu wybrania raportu do wykonania należy zaznaczyć jego nazwę na panelu.

Z grupy opcji Wykonaj raport dla: należy wybrać, dla których pozycji okna wyjściowego powinien zostać wykonany raport:

grupy – raport wykonany zostanie dla wszystkich obiektów widocznych na liście.

zaznaczonych – raport wykonany zostanie dla wszystkich zaznaczonych na liście obiektów.

bieżącego – raport wykonany zostanie tylko dla aktualnie zaznaczonego obiektu.

 

Z grupy opcji Rodzaj wydruku: należy wybrać, czy raport będzie przeglądany przed drukowaniem:

podgląd wydruku – wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie otwarte okno Widok wydruku, w którym możliwe jest przeglądanie treści raportu przed wydrukowaniem.

wydruk – wybranie tej opcji spowoduje, że po wykonaniu raportu zostanie on wysłany bezpośrednio na drukarkę.

 

Wykonaj

Ten przycisk powoduje wykonanie wybranego raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportów.