Drukuj

Panel Operacje – okno Środek trwały

W panelu Operacje możliwe jest przeglądanie i ewentualne wycofywanie operacji, którymi został objęty środek trwały. Przeprowadzone operacje są widoczne jako kolejne wiersze w tabeli. Ponad tabelą znajdują się przyciski poleceń:

 

b_op_form

Ten przycisk otwiera okno dialogu z opisem podświetlonej na liście operacji.

 

b_rze

Ten przycisk polecenia umożliwia dostęp do rejestru zdarzeń środków otwierając okno Rejestr zdarzeń środków trwałych.

 

b_st_op_dod

Ten przycisk otwiera okno dialogu Dokument operacji umożliwiając utworzenie dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.

 

b_st_op_usu

Ten przycisk umożliwia usunięcie dokumentu dla podświetlonej na liście operacji, po potwierdzeniu komunikatu.

 

b_st_op_dok

Ten przycisk otwiera okno dialogu Dokument operacji umożliwiając modyfikację dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.

 

b_st_op_drk

Ten przycisk umożliwia wydrukowanie dokumentu dla podświetlonej na liście operacji.

 

b_op_anul

Ten przycisk powoduje anulowanie (wycofanie) wybranej operacji.

Anulować można jedynie ostatnią chronologicznie operację. W celu wycofania wcześniejszej, jeszcze niezatwierdzonej operacji należy anulować kolejno wszystkie późniejsze.

Jeżeli w oknie Operacje została zatwierdzona późniejsza chronologicznie operacja, dotycząca innego środka trwałego, to w tym panelu możliwe jest jeszcze wycofywanie niezatwierdzonej operacji dla tego środka trwałego.

Tabela zawiera kolumny:

 

Symbol

W tej kolumnie widoczny jest graficzny symbol (ikona) identyfikujący typ operacji. Jeżeli operacja jest zatwierdzona to obok jej symbolu graficznego pojawia się dodatkowa ikona b_op_zn.

 

Data wykonania

W tej kolumnie widoczna jest data przeprowadzenia operacji.

 

Opis operacji

W tej kolumnie widoczny jest opis identyfikujący typ operacji.

 

Dokument

W tej kolumnie widoczny jest numer dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie operacji.