Drukuj

Panel Arkusz – okno Środek trwały

W panelu Arkusz dostępna jest informacja o przewidywanym przebiegu procesu umarzania środka trwałego dla środków, które nie zostały zatwierdzone do obliczeń lub rzeczywiste kwoty przeprowadzonych umorzeń w kolejnych miesiącach dla środków, które są w trakcie umarzania.

 

Środek trwały niezatwierdzony

b_st_drk

Ten przycisk umożliwia uruchomienie wykonywania raportów otwierając okno Raporty.

W tabeli poniżej przedstawiony jest prognozowany przebieg procesu amortyzacji środka trwałego w kolejnych miesiącach i latach. Jeżeli środek trwały ma zdefiniowaną oddzielną amortyzację podatkową, to dla każdego miesiąca pokazane są kwoty umorzeń oddzielnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

 

Środek trwały zatwierdzony

W nagłówku panelu grupa opcji umożliwia wybór zawartość pól z kwotami:

 

Umorzenia

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie kwot umorzeń w kolejnych miesiącach.

 

KUP

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie kwot kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

 

NKUP

Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie kwot kosztów nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

W tabeli poniżej przedstawione są rzeczywiste kwoty przeprowadzonych umorzeń i innych kosztów zgodnie z wybraną powyżej opcją.