Drukuj

Okno Wynik aktualizacji wartości

W tym oknie widoczne są wyniki aktualizacji przeprowadzonej zgodnie z warunkami ustalonymi w dialogu Aktualizacja wartości.

W kolejnych kolumnach tego okna znajdują się dane identyfikujące środki, dla których dokonane została przeprowadzona aktualizacja oraz jej współczynnik, nowa wartość środka i korekty umorzeń. Można przeglądać wyniki obliczeń i jeżeli są poprawne, dokonać ich zatwierdzenia.

 

Usuń

Wybranie tego przycisku powoduje usunięcie z listy wskazanego środka. Usunięty z listy środek nie będzie miał przeprowadzonej aktualizacji wartości. Należy dla niego powtórzyć operację aktualizacji po określeniu przyczyn nieprawidłowości w obliczeniach.

 

ZAPISZ AKTUALIZACJĘ

Wybranie tego przycisku powoduje zatwierdzenie wyliczonych kwot. Spowoduje to zmianę kwoty dotychczasowego umorzenia i aktualnej wartości środków trwałych. Zapis danych zostanie potwierdzony komunikatem o prawidłowym wykonaniu operacji lub o wystąpieniu błędów w zapisie.