Drukuj

Polecenie Eksport danych

Polecenie Eksport danych z menu Firma umożliwia zapisanie do pliku tekstowego dane ze wskazanej tabeli. Wybranie tego polecenia powoduje otwarcie dialogu Eksport danych, w którym można zdefiniować parametry eksportu.