Drukuj

Menu Firma

Menu Firma zawiera polecenia sterujące dostępem do danych firmy. Znajdują się w nim następujące polecenia:

Zmiana użytkownika

Zmiana hasła

Import/Eksport

Koniec pracy z firmą

Koniec