Podstawowe okna programu > Pasek menu

Drukuj

Pasek menu

Pasek menu jest elementem okna modułu położonym poniżej paska z nazwą otwartego okna. Znajdują się na nim kolejne wyrazy będące nazwami menu. Menu to grupa poleceń związanych tematycznie. W celu wybrania i rozwinięcia odpowiedniego menu należy kliknąć na nim myszą lub wybrać lewy przycisk Alt + podkreślona litera w nazwie menu. Pasek menu zawiera następujące menu:

W oknie modułu bez firmy:

Firma

Okno

Pomoc

 

W oknie modułu z otwartą firmą:

Firma

Funkcje

Okno

Pomoc

VBA Extra