Menu VBA Extra

Menu VBA zawiera polecenia sterujące dostępem do środowiska VBA. Znajdują się w nim następujące polecenia:

Nowy dokument SBC

Otwórz dokument SBC

Zapisz

Zapisz jako

VBA IDE

Makra

Właściwości

Dodatki

Zabezpieczenia SAGE

Desktop

Import/Eksport