Parametry raportu - dialog

W tym oknie można ustalić parametry wykonywania raportu.

 

Uwzględnij dokumenty wystawione w okresie

W tej ramce w polach Od dnia i Do dnia należy wprowadzić daty graniczne okresu, dla którego będzie wykonane zestawienie. Przycisk drop otwiera kalendarz.

 

Uwzględnij dokumenty dla następujących operacji

W tej ramce należy określić zaznaczając odpowiednie pola wyboru, typy operacji ujętych w zestawieniu.

 

Opis raportu

W tym polu można wpisać komentarz, który zostanie wydrukowany w raporcie.

 

Wykonaj

Ten przycisk polecenia powoduje uruchomienie wykonywania raportu.

 

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna bez wykonywania raportu.